En viktig nyckel i en bra relation: de 5 kärleksspråken

Lagom till alla hjärtans dag kan det passa bra med lite reflektion kring den egna kärleksrelationen: hur har vi det egentligen? Kan vi kommunicera med varandra? Känner vi oss båda bekräftade och sedda, eller finns det brister här? Ibland kan det bli så att man kör fast och hamnar i samma negativa mönster om och om igen, där båda känner sig missförstådda. För att bättre kunna förstå sin partner och hans eller hennes behov ska vi därför titta närmre på ett verktyg som många upplever som en rejäl ögonöppnare: de 5 kärleksspråken.

Tanken går ut på att vi alla människor känner oss bekräftade på olika sätt. Teorin delar in dessa sätt i 5 olika ”språk”, som vi behöver lära oss att tala både för vår egen och vår partners skull. För inte sällan har vi ett annat språk än vår partner har, vilket leder till att vi försöker bekräfta partnern på det kärleksspråk vi själva föredrar. Partnern märker dock ingenting, eftersom han/hon behöver något helt annat. 

De 5 olika språken är:

  • bekräftande ord
  • kvalitetstid
  • gåvor
  • tjänster
  • fysisk beröring

Se det som en utmaning att inför alla hjärtans dag fundera på vilket ditt eget primära kärleksspråk är, och vilket som är din partners. Ta sedan upp detta för diskussion, och se hur ni kan bli bättre på att ge varandra det ni egentligen längtar efter. Som sagt, många upplever detta som en ögonöppnare, och vad vore väl en bättre kärleksgåva till varandra än en förbättrad kommunikation och stärkt relation?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *